Pravila nagradnog natječaja: POSAO I INSPIRACIJA

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača
Priređivač nagradnog natječaja „POSAO I INSPIRACIJA“ (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je LB BODYART ESTETIC, 98607901, Crikvenica, Kralja Tomislava 146 (u daljnjem tekstu „Priređivač“).

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od dan, mjesec, godina godine na ime brenda Bagadur Metoda Facebook stranici i bagadur.method Instagram stranici.

Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za potrebe provođenja Nagradnog natječaja, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika Nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli i da ih prihvaćaju. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na link.

Priređivač ima mogućnost izmjene Pravila Nagradnog natječaja, ali se iste mogu učiniti samo iznimno: u okolnostima koje su izvan razumne kontrole Priređivača, a koje utječu ili bi mogle utjecati na pravilno provođenje Nagradnog natječaja i/ili dodjelu nagrada i to samo u slučajevima gdje konkretne okolnosti to čine neizbježnim. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj internetskoj stranici.

Budući da se Nagradni natječaj održava na društvenim mrežama Facebook i Instagram koje nisu u vlasništvu Priređivača, svaki sudionik dužan je poštivati pravila i smjernice korištenja Facebook i Instagram stranica: https://www.facebook.com/policies_center/pages_groups_events.

Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran, podržan, odobren, vođen niti povezan s Facebookom i Instagramom. Svoje podatke sudionici pružaju Priređivaču, a ne Facebooku i Instagramu. Ulaskom i sudjelovanjem u Nagradom natječaju svi sudionici razumiju i prihvaćaju da Facebook i Instagram ne snose nikakvu odgovornost prema sudionicima Nagradnog natječaja te da nemaju nikakvih potraživanja ili zahtjeva prema Facebooku i Instagramu.

Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv Nagradnog natječaja je „POSAO I INSPIRACIJA“. Nagradni natječaj se održava od 6.3.2024. do 10.3.2024. godine u 23:59h na području Republike Hrvatske na Bagadur Metoda Facebook stranici i bagadur.method Instagram stranici.

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja
Svrha Nagradnog natječaja je motivirati potrošače na potrošnju te ojačati povezanost s korisnicima kroz promoviranje proizvoda, promovirati kanale Bagadur Metode, Priređivača koji se koriste u marketinške i druge svrhe te na kojima će se pojavljivati proizvodi Priređivača.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju
U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je da sudionici imaju otvoren svoj osobni i važeći Facebook/Instagram profil/račun.

Pravo sudjelovanja nemaju oni zaposlenici Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika Priređivača te treće osobe koje su izvršitelji obrade podataka za Priređivača, koji su direktno uključeni u pripremu samog Nagradnog natječaja odnosno odabir dobitnika.

Ukoliko se prilikom odabira dobitnika ili prilikom utvrđivanja liste dobitnika utvrdi da je u Nagradnom natječaju sudjelovala osoba koja nema pravo sudjelovanja temeljem ovih Pravila, taj će se dobitnik zamijeniti s drugim dobitnikom.

Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih uvjeta.

Članak 5. – Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionici trebaju u komentarima na Bagadur Metoda Facebook stranici i bagadur.method Instagram stranici napisati “Što vas inspirira na vašem putu osobnog ili profesionalnog razvoja?”, a mi nagrađujemo najkreativniji odgovor.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 10.3.2024. godine u 23:59h automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi ukupno jedan sudionik, odnosno 1 sudionik s Facebook profila i 1 sudionik s Instagram profila. Prijave pristigle nakon navedenog termina nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom. Ako po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će se prijava smatrati nevažećom.

Svaki sudionik Nagradnog natječaja dužan je potvrditi da je kreirana priča njegovo originalno djelo i ne predstavlja povredu autorskih prava trećih osoba.

U slučaju da ista prijava bude poslana od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnom natječaju imat će samo prvi sudionik koji je napravio prijavu. Ako sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun uvjet za sudjelovanje, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri te mu se neće dodijeliti nagrada.

Članak 6. – Pogrešne i neregularne prijave
Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja:

Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 7. – Nagradni fond

Ukupan nagradni fond iznosi:

1 x Bagadur Metoda edukacija, koja se održava 15.3. i 16.3., u hotelu Antunović u Zagrebu.

Članak 8. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira
Dobitnike na temelju kreativnosti prijave odabire stručni žiri Priređivača koji se sastoji od tri (3) člana. Članovi žirija biti će odabrani među zaposlenicima Priređivača i zaposlenicima vanjskih suradnika Priređivača. Kriteriji za odabir dobitnika: najkreativniji odgovori sudionika koji napišu što ih inspirira na  putu do osobnog ili profesionalnog razvoja?, prema mišljenju većine članova žirija.

Odabir dobitnika nagrada obavit će se do 11.3.2024. godine. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 10.3.2024. godine u 23:59h. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti sudjelovanja iz ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 7. ovih Pravila.

Članak 9. – Prava na sadržaju prijave/odgovora
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici/dobitnici daju Priređivaču, bez naknade, pravo vlasništva te u najširem opsegu dopustivo propisima Republike Hrvatske, isključivo, sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno pravo iskorištavanja, s punim pravom prijenosa, sadržaja prijave, za bilo koju svrhu predmetnog Nagradnog natječaja i za bilo koju vrstu naknadne promocije ili kampanje Priređivača i/ili njegovih proizvoda u bilo kojem mediju, bez naknade. Sudionici/dobitnici su suglasni da neće tražiti ostvarivanje svojih moralnih prava u vezi s takvim iskorištavanjem odnosno uporabom sadržaja prijave tamo gdje njihova moralna prava u odnosu na takav sadržaj postoje. Sudionici/dobitnici jamče da njihov sadržaj prijave nije prethodno objavljen ili iskorišten u bilo kojem dijelu te da kreativni odgovor ne sadrži materijale zaštićene autorskim pravima, da je njihovo izvorno djelo, da nije u cijelosti ili djelomično kopiran od bilo koje treće strane i da imaju sva ovlaštenja dodijeliti ta prava.

Članak 10. – Obavještavanje dobitnika i objava rezultata Nagradnog natječaja
Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na Bagadur Metoda Facebook i  bagadur.method  Instagram internetskoj stranici najkasnije 11.3.2024. godine. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime odnosno naziv profila s Facebooka ili Instagrama s kojim se sudionik prijavio na Nagradni natječaj. Svaki od objavljenih dobitnika je obavezan javiti se u inbox odnosno putem poruke na Bagadur Metoda Facebook i  bagadur.method  Instagram profilu u roku od 24 sata (dvadeset i četiri sata) od primitka obavijesti/objave o osvojenoj nagradi. Ukoliko se bilo koji od dobitnika ne javi u navedenom roku, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja. 

Članak 11. – Način i rok preuzimanja nagrada
Dobitnici će nagrade dobiti dostavom na kućnu adresu u roku od 45 radnih dana od objave rezultata Nagradnog natječaja ili osobno preuzeti u dogovoru s Priređivačem. Ako nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 15 dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik pismeno obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo). Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koju mu je stručni žiri Priređivača dodijelio kao nagradu). Nagrada je neprenosiva.

Članak 12. – Zaštita osobnih podataka sudionika
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime javno objave na Facebook stranici Bagadur Metoda i na bagadur.method Instagramu, na temelju legitimnog interesa Priređivača.   

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke na temelju privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Nagradnom natječaju, čime se ti podaci jednokratno dijele s trećim stranama (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka i dokaza o sudjelovanju u Nagradnom natječaju te dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe dostave nagrada. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ovog Nagradnog natječaja koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, a za potrebe obrade prijava na Nagradni natječaj, u skladu s odredbama iz članka 4. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treće strane neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci od završetka Nagradnog natječaja.

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se na njega odnose, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti ostvarivanje svojih prava direktno od Pripređivača na mail adresu: info@bagadur.com.

Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP, sa sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000, te adresu e-pošte: azop@azop.hr. Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja Nagradnog natječaja i nakon, a u svrhu realizacije Nagradnog natječaja. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ovog Nagradnog natječaja, neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 13. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile (primjerice, ali ne isključivo u slučaju hakerskog napada na internetsku stranicu Pravila nagradnog natječaja na kojem su objavljena pravila NN zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške i sl.) koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.

Članak 14. – Rješavanje spora
U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Crikvenici.

Članak 15. – Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja u Nagradnom natječaju kao ni za bilo kakvo neispunjenje svojih obveza ako je isto uzrokovano nečim izvan razumne kontrole Priređivača, odnosno, ako je to posljedica vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ovog Nagradnog natječaja i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, s čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.

Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.